Hitta lätt på lagret!


Med AddToStore Connect kan du enkelt skriva ut etiketter till ditt lager!

AddToStore Connect ligger online och varje butik får sin egen databas som kan förses med information från olika backoffice system (affärssystem mm.) Detta innebär att varje butik kan få både central och butiksunik information i ett och samma system. Detta möjliggör att du utöver skyltar och etiketter till butiken även kan skriva ut lageretiketter. Det vanligaste är ju att man vill ha en typ av information på skyltar/etiketter i butiken och en annan information på lageretiketterna.